លោកស្រី អួង សម្ភស្ស

លោកស្រី អួង សម្ជស្ស ជាសមាជិកគណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា គាត់បានបញ្ចប់ការសិក្សាពីសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្រ្ដ និងវិសាស្រ្ដសេដ្ឋកិច្ច នៅរាជធានីភ្នំពេញ។​ លោកស្រី អួង សម្ជស្ស  មានជំនាញឯកទេសខាងច្បាប់ពាណិជ្ជកម្ម​  ច្បាប់សាងសង់ ច្បាប់ការងារ និងច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌ។ មិនតែប៉ុណ្ណោះ លោកស្រី ក៍ជាសាស្រ្ដាចារ្យច្បាប់នៅសាកលវិទ្យាល័យ អាស៊ី អ៊ឺរ៉ុប ផងដែរ។ បច្ចុប្បន្នគាត់ទទួលបន្ទុកនៅការិយាល័យមេធាវីខ្មែរ និងសហការី ខេត្តបាត់ដំបង។

Share This